HABERLER » Haberler / Duyurular » ALD Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

ALD Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Genel Kurul toplantımız 1 Şubat 2014 Cumartesi günü dernek merkezinde saat 11:00’de çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI


Avusturya Liseliler Derneği Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 17:00’de İstanbul’daki Dernek Merkezi’nde (Dikilitaş, Leylak Sokak, Huzur Apt. No: 4B/1 - 34349 Beşiktaş) toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda 1 Şubat 2014 Cumartesi günü aynı yerde, saat 11:00’de çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı gerçekleştirilecektir.

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu,
 3. Genel Kurul Divan Heyeti seçimi ve Divan’a toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi,
 5. Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 7. Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 8. 2014 ve 2015 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve oylanması,
 9. Yıllık üye aidatlarının belirlenmesi,
 10. 2014-2015 yıllarında görev yapacak ve 9 asil + 9 yedek üyeden oluşacak Yönetim Kurulu’nun seçimi,
 11. 2014-2015 yıllarında görev yapacak ve 3 asil + 3 yedek üyeden oluşacak Denetim Kurulu’nun seçimi,
 12. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 13. Dilekler ve öneriler,
 14. Kapanış

Dernek üyelerinin toplantıya katılımlarını rica ederiz.

Avusturya Liseliler Derneği
Yönetim Kurulu
                                    **********************************************************************************

 

Çağrıda bahsi geçen tüzük değişikliği aşağıdaki maddeler için görüşülecektir:

Eski metin
GENEL KURUL
MADDE 15 :
Dernek Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak Şubat ayında üyelerin katılımıyla toplanır. Olağan Genel Kurul üyelerin yarıdan  bir fazlasının katılmasıyla dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

Yeni metin
GENEL KURUL
MADDE 15 :
Dernek Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak Ocak ayında üyelerin katılımıyla toplanır. Olağan Genel Kurul üyelerin yarıdan  bir fazlasının katılmasıyla dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eski metin
ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 7 :
Derneğin iki türlü üyeliği vardır:
7.1. ASLİ ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyeliğin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma kanunlarına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

Yeni metin
ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 7 :
Derneğin iki türlü üyeliği vardır:
7.1. ASLİ ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyeliğin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, her türlü iletişim bilgilerini kayıt sırasında beyan etmeyi ve bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derneğe derhal bildirmeyi, amaç ve çalışma kanunlarına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

Bölümle ilgili diğer başlıklar

Copyright © 2024 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT