» Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. avusturyaliseliler.org bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Genel Koşullar

Gerekli durumlarda kişisel verilerin verilmesi halinde kullanıcı verdiği bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder.

Kullanıcılar, kendi hesap ve/veya şifreleri kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumludur. Kullanıcı, kendi hesabının ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımı durumunda avusturyaliseliler.org'u derhal uygun şekilde bilgilendirmelidir. Bu bölüme uyulmamasından kaynaklanan zararlardan dolayı avusturyaliseliler.org sorumlu değildir.

Kullanıcıların hiçbiri;

Tehdit edici, saldırıda bulunan, küçük düşürücü, müstehcen, kaba, cinsel açıdan uygunsuz veya diğer şekillerde mahzurlu,
Irksal, ayırımcı, rahatsız edici, zararlı, diğerlerinin gizliliğini istila eden,
Anayasaya aykırı, kitleleri tahrik eden,
Yürürlükteki kanunlar kapsamına giren,
Azınlığı sömüren, rekabet hukukunu ihlal eden, kanuna karşı hile içeren,
Telif hakları, patent ve ticari markalar gibi mülkiyet haklarını ihlal eden/bozan,
Bağlantı veya benzeri oluşlar içeren,
Geçici veya kalıcı olarak internete bağlı yazılım ve ekipmanların normal/tasarlanan işlevselliğini sınırlayan, yok eden, kesen veya diğer negatif şekillerde etkileyen veya değiştiren virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri içeren filmleri, sesleri, metinleri, grafikleri, imgeleri ve resimleri, videoları, verileri, yazılımları, müzikleri, ileti/mesajları veya diğer veri düzenlemelerini/malzemelerini (aşağıda "içerik" olarak anılacaktır) iletemez, karşıya yükleyemez, e-posta atamaz veya diğer şekillerde bu web sayfalarında yayımlayamaz.

Kullanıcılardan herhangi birinin bunları veya aşağıdaki kullanım koşullarını ihlal etmesi durumunda avusturyaliseliler.org'un önce veya sonra ihbar göndermeye gereksinimi olmadan ve özellikle de herhangi bir açıklama ve/veya neden göstermeksizin içeriği silmeye, değiştirmeye veya içerik eklemeye yetkisi/izni vardır. Yasal olmayan içerik derhal silinir.

İçeriği karşıya yüklerken, postalarken veya iletirken, özellikle de çoğaltma, dağıtma, değiştirme ve kamuya mal etme hakları başta olmak üzere kullanıcı, avusturyaliseliler.org'a kullanım hakkı verir. Kullanıcı, gerekli olan mülkiyet hakkının sahibi olduğunu taahhüt eder. Kullanıcıların hiçbiri, yürürlükte olan kanunlar veya sözleşmesel ilişkiler kapsamında kullanıma vermeye hakkı olmayan içerikleri bu web sayfalarına iletemez, yükleyemez, postalayamaz veya diğer şekillerde kullanıma açamaz.

İçeriği karşıya yükleyerek, postalayarak veya ileterek kullanıcı, daha iyi açıklık/daha kullanışlı düzenleme için farklı kategoriler ve/veya resimlere içeriğinin taşınması hususundaki rızasını kabul eder. Ayrıca, içeriğin denetlenmesini ve/veya kısmi olarak değiştirilmesini, ilave yapılmasını ve/veya silinmesini de kabul etmektedir. Aksi kanun veya mahkeme kararında belirtilmedikçe, avusturyaliseliler.org'un karşıdan yüklenmiş, postalanmış, iletilmiş veya diğer şekillerde kullanıcılar tarafından kullanıma açılmış içeriği yayımlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kullanıcı, kendi içeriğinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunun bilincindedir. Kullanıcı, zarar doğması halinde sorumlu olduğunu ve tüm zararı avusturyaliseliler.orga tazmin edeceğini taahhüt eder.

Bu web sayfalarının tasarlanan işlevselliğinin kesilmesi, tahrip edilmesi, sınırlandırılması veya diğer negatif şekillerde etkilenmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu web sayfalarının kesilmesi, değiştirilmesi veya negatif şekilde etkilenmesi amacı ile kalıcı veya geçici olarak internette veya yazılıma bağlı olan ekipmanların değiştirilmesi veya güvenlik fonksiyonlarının bypass edilmesi de kesinlikle yasaktır.

2. Sorumluluk

avusturyaliseliler.org, mevcut içeriğin tamlığını, güncelliğini, doğruluğunu veya diğer vasıflarını garanti/taahhüt etmemektedir. Her ne kadar en iyi bilgilere dayanması için kullanıcılar uyarılsa da bu içerik sadece sizin rahatınız için sunulmaktadır.

avusturyaliseliler.org'un herhangi bir neden göstermeksizin ve önce veya sonra ihbara gerek kalmaksızın avusturyaliseliler.org içerisinde temin edilmiş içeriği değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme hakkı saklıdır. Aynı zamanda, içeriklerin ve bu web sayfalarının kesintisiz kullanımını da avusturyaliseliler.org garanti etmemektedir. İçeriklerin ve bu web sayfalarının tamamı "olduğu gibi" koşulları ile temin edilmektedir. avusturyaliseliler.org, bu web sayfalarında kullanıma açık olan hizmetlerin değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya iptalinden sorumlu değildir.

avusturyaliseliler.org'un sayfaların bölümlerini/içeriğini, sayfaları veya web sayfalarını engelleme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme ve/veya geçici veya kalıcı olarak yayımı durdurma hakkı açık şekilde saklıdır.

Kullanıcıların, kendilerine ait olan bilgisayar sisteminin/bilgisayarın ve diğer veri işleme birimlerinin bu web sayfalarını kullanmak için gerekli özellikleri içerdiğinden emin olması gerekmektedir. Bu web sayfaları, Mozilla Firefox ve İnternet Explorer Sürüm 8'den güncel versiyonuna kadar olanları için optimize edilmiştir.

Bunun yanı sıra avusturyaliseliler.org, bu web sayfalarında tahrip edici, bozucu, kesinti yapacak veya diğer amaçsız/negatif etkisi olan virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri/kodları bulunmadığını garanti veya taahhüt etmemektedir. Kullanıcıların her biri, bu web sayfalarındaki verilerin yüklenmesi veya görüntülenmesinden kaynaklanan zararlardan dolayı sorumludur. Kullanıcılar, ilgili bilgisayar sistemi/bilgisayar ve diğer veri işleme birimlerini korumak için yeterli tedbiri aldıklarından emin olmalıdır.

Zararın kasıtlı nedeni ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, bu web sayfalarının veya içeriğin kullanımından veya kullanılmamasından, özellikle de bilgilerden kaynaklanan zararlar ile ilgili sorumluluktan mümkün şekilde avusturyaliseliler.org muaftır. Ayrıca, çeşitli yargılamalarda sorumluluk muafiyeti/sınırlaması da kanun tarafından belirtildiği şekilde sınırlandırılabilir. Böyle bir durumda avusturyaliseliler.org'un, mümkün olan şekilde sorumluluğu sınırlıdır.

avusturyaliseliler.org kasıtlı/önceden tasarlanmış kendinden kaynaklanan zararlar nedeniyle sınırlı sorumludur.

avusturyaliseliler.org'un ulusal kanun ve uluslararası sözleşmelerdeki daha az sorumluluk, sorumluluk muafiyeti ve sınırlamalardan doğan hakları saklıdır.

3. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

avusturyaliseliler.org sitesinin tüm hakları Avusturya Liseliler Derneği'ne aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır. Herhangi bir şekilde kopyalama/çoğaltma, dağıtım ve özellikle ticari amaçlı kullanım, kamuya mal etme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme kesinlikle yasaktır, bunun içerisinde örneğin ara bağlantılar, derin linkler veya resim kareleri üzerinden/aracılığıyla harici web sayfalarındaki içerik de bulunmaktadır.

avusturyaliseliler.org'da, site içerisinde yer alan materyallerden ihtiyaç duyduklarınızın kopyalanmasına ve baskı alınmasına ancak ve ancak ticari olmayan ve kişisel kullanımlar için izin verilmektedir. Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal; sitenin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Siteden alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© avusturyaliseliler.org, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.

Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

Kullanıcı, web sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde avusturyaliseliler.org'un hiçbir kontrolü olmadığı için, avusturyaliseliler.org'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca, avusturyaliseliler.org'un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

Kullanıcılar, avusturyaliseliler.org'a ait içeriğin kullanımı ile ilgili hak için [email protected] adresine mail atabilir.

Özel, ticari olmayan kullanım için içeriğin sadece bir kopyası verilmektedir, ancak referans gibi kaynağın tanımlanabilir olması gerekmektedir.

Sınai ve diğer mülkiyet haklarınızın bu web sayfalarında bulunan içerikten dolayı/içerik vasıtası ile ihlal edildiğinden şüphelenmeniz halinde lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde [email protected] adresinden irtibata geçiniz. Mümkün olan en kısa zaman içerisinde bir çözüm bulmaya çalışacağız. Masrafları ile birlikte caydırma/ihbar açısından avukatın yetkilendirilmesi hususunda ne açık ne de olası bir niyetimiz bulunmamaktadır.

4. Tazminat

Özellikle içeriğin veya verilerin karşıya yüklenmesi, iletilmesi, postalanması veya diğer şekillerde kullanılması dahil olmak üzere bu web sayfalarının ve içeriğin yasa dışı, belirtilmemiş, amaç dışı ve/veya yanlış kullanımından kaynaklanan uygun ve yasal olarak belirlenmiş masraflar ile birlikte tüm zarar ilk talep üzerine derhal kullanıcı tarafından avusturyaliseliler.org'a, ortakları ve çalışanlarına mevcut dava/talebe karşın ödenecektir. Özellikle de söz konusu durum ile ilgili gerekli bilgilerin/malzemelerin tedarik edilmesi ile söz konusu davalar/talepler karşısında kullanıcı avusturyaliseliler.org'u destekleyecektir. Üçüncü taraflarca başlatılan söz konusu davaların/taleplerin yürütülmesinden kaynaklanan zararların ödenmesinden kullanıcı yükümlüdür.

5. Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu kullanım koşulları, bu web sayfalarının ve içeriklerinin kullanımından kaynaklanan avusturyaliseliler.org ve kullanıcı arasındaki ilişki ile ilgili olarak kullanıcı ve avusturyaliseliler.org arasındaki sözleşmenin bütününü teşkil etmektedir ve avusturyaliseliler.org ve kullanıcı arasında önceden yapılmış olan ilgili tüm sözleşmelerin yerini almaktadır.

6. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

avusturyaliseliler.org'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut sürüm ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

Copyright © 2024 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT