ÇALIŞMA GRUPLARI » Business Platform » Etkinlikler » Avusturya-Türkiye Ekonomik Forumu ITO, 17 Ocak 2008

Avusturya-Türkiye Ekonomik Forumu ITO, 17 Ocak 2008

Saygıdeğer Konuklar,

Istanbul Ticaret Odası’nın Değerli Temsilcileri,

Sevgili Avusturya Liseliler,

 

Avusturya Liseliler Derneği’nin Istanbul Ticaret Odası ve Avusturya’nın Istanbul Ticari Temsilciliğiyle müştereken düzenlediği “Avusturya-Türkiye Ekonomik Forumuna” hoşgeldiniz.

 

Avusturya Liseliler Derneği uzun yıllardır üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalarının kapsamını birkaç yıl önce genişletme kararı almış ve ülkemizin, özellikle Avusturya’da tanıtımına başlamıştır.

 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliği sürecinde, Avusturya’nın AB içinde muhalif kanadın öncülüğüne soyunması bizim bu kararı almamızda etkili olmuştur.

 

Tanıtım çalışmalarımız bundan 2,5 yıl önce, o zamanki Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül’ü ziyaret ettikten sonra başlamış ve Viyana’da, Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Viyana Eyalet Başkanlığı ve nihayet Avusturya Parlamento Başkanlığıyla görüşerek devam etmiştir.

 

Yapılan bu temaslar bize, Avusturya Liseliler’in toplumda bireysel olarak elde ettikleri başarıları kollektif olarak, ülke yararına da kullanabileceklerini göstermiştir.

 

Kültür ve sanat faaliyetleriyle başlayan etkinliklerin en önemlisi, Mayıs 2006’da Avusturya Parlamentosun’da, Mayıs 2007’de Istanbul, Dolmabahçe Sarayında ve nihayet Kasım 2007’de Ankara’da Dışişleri Bakanlığı, Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi’nde açtığımız “Türk-Avusturya İlişkilerinde zamana Yolculuk” sergisi olmuştur. Serginin Istanbul açılışına ITO da sponsor olarak destek vermiştir. ITO Yönetim Kuruluna bu nedenle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tarihe meraklı olanlar dışarıdaki masamızda bu sergi ile ilgili kataloğu inceleyebilirler.

 

Viyana’daki gelişmeler sonucu ulaştığımız, Avusturya’da yerleşik Avusturya Liseliler bir çatı altında toplanmışlar ve oradaki kardeş derneğimizi kurmuşlardır. Bu şekilde tanıtım çalışmalarına süreklilik kazandırılmıştır.

 

İkili ilişkilerin gelişmesinde sosyal ve kültürel etkinlikler her ne kadar yararlı oluyorsa da, bildiğiniz gibi ekonomik ve ticari ilişkilerin ağırlığı her geçen gün artmaktadır.

 

Derneğimiz bu nedenle bir yıldır “Business Platform” adı altında informel toplantılar düzenleyerek ticari ilişkilere destek vermeye çalışmıştır. Istanbul’da geçen yıl Ocak ve Nisan aylarında gerçekleştirdiğimiz iki buluşmadan sonra; ki Sayın Murat Yalçıntaş bunlardan ikincisinin konuğu olmuştu, Viyana’da Odalar Birliğinde düzenlenen ve Avusturya Hükümeti’nin Bakan seviyesinde temsil edildiği geniş katılımlı bir Forum düzenlenmiştir. Bugünkü konferansla etkinliklerimize devam ediyoruz.

 

Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler birkaç yıl öncesine kadar önemsenmeyecek boyutlardaydı. Ancak yaklaşık iki yıl içinde gerçekleşen yatırımlarla Avusturya, Türkiye’de yatırım yapan ülkeler arasında 5. sıraya yükselmiştir. Bugün hem iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutu hakkında, hem de Avusturyalı firmaların enerji, gayrımenkul, mukavva, banka ve sigorta sektörlerinde yaptıkları yatırımlardan en önemlileri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

 

Derneğimiz ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların kurumsallaşmasına da büyük önem vermekte ve bu amaçla Odaların ve Ticari temsilciliklerin yanında önemli özel sektör firmalarıyla da işbirliği yapmaktadır. Viyana’da, Avusturya’daki derneğimizin girişimiyle önde gelen Avusturya’lı şirketler tarafından kurulan “Avusturya-Türkiye Ekonomik Forumu” bundan sonra belirtilen faaliyetleri çatısı altında toplayacaktır. 2. oturumdaki konuşmacılar sizi bu konuda bilgilendirecekir.

 

Bu konferansta tartışılmak üzere seçilen sektörler iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine önderlik etme potansiyeline sahiptir. Bu sektörler, öte yandan birçok alt sektörü harekete geçirirken KOBİ’lere de iş imkanları sağlamaktadır.

 

Avusturya Lisesi ile Istanbul Ticaret Odası ülkemizin en köklü kuruluşları arasındadır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan 41 yıl önce ve aynı yıl kurulan bu iki müessese 2007 yılında kuruluşlarının 125. yılını kutlamışlardır. Derneğimiz 21. yüzyılın Sivil Toplum Kuruluşlarının öne çıkacağı bir dönem olmasını beklemekte ve bunun gereğini yapmaya çalışmaktadır. Bu alanda ülkemizin en köklü, muhtemelen de en eski sivil toplum örgütü olan Istanbul Ticaret Odası ile işbirliği yapmaktan gurur ve mutluluk duymaktayız.

 

Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde derneğimizle işbirliği yapan ITO ve Avusturya Istanbul Ticari Temsilciliği başta olmak üzere konuşmacılara ve katılımcılara çok teşekkür ediyor ve konferansın bundan sonraki ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmasını diliyoruz.

 

Nurhan Azizoğlu

Avusturya Liseliler Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Bölümle ilgili diğer başlıklar

Copyright © 2019 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT