ÇALIŞMA GRUPLARI » ALD Kadın Platformu » Ben Çalışmak İstiyorum Projesi | AVUSTURYA LİSELİLER DERNEGİ

                                                              

Projenin Kapsamı

Türkiye'de kadının ekonomik bağımsızlılık sorununun çözümüne bir katkısı olacağı öngörüsü ile hazırladığımız projemiz; Anadolu üniversitelerinin 3./4. sınıflarına devam eden ve tercihen öğrenim gördükleri şehirlerde yaşayan kız öğrencilerin, Avusturya Lisesi mezunlarının sahip/üst düzey yetkili oldukları şirketlerde 30'ar günlük programlı staj görmelerini hedeflemektedir.

Kişisel gelişim eğitimleri ve kültürel/tarihsel günübirlik şehir gezileri de içeren projede; öğrencilerin yaşamlarında bir açılım yaratarak hayallerini genişletmelerini, bir ticari organizasyonun tüm süreçlerini bizzat süreçlere katılarak izlemeleri ve incelemelerini, böylelikle öğrencilerin iş becerilerini keşfetmelerine ve teorik bilgilerini deneyimlemelerine fırsat vermeyi ve ekonomik bağımsızlığın yaşamlarındaki önemini vurgulamayı amaçlıyoruz.

Projenin eğitim ve deneyim paylaşımı bölümünü, işbirliği yaptığımız üniversitelerde tüm öğrencilerin ve mümkünse ailelerinin de katılacağı paneller düzenleyerek kadının ekonomik özgürlüğünün topluma katkıları konusunda bilinçlendirmek ve genç arkadaşlarımızda çalışma isteği yaratmak olarak planlamaktayız.

Projenin Gerekçeleri
Türkiye'de kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmasını destekleyen yasalaşma başlasa da, kadın hala toplum içerisinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekte ve ezilmektedir. Bunun en güçlü sebeplerinden biri, ekonomik gücün erkeğin elinde olması, erkeğin ekonomik özgürlüğü olmayan kadını denetimi altına almasıdır.

Toplumun kadına biçtiği görev; evlenmesi, çocuk doğurması, kocasına hizmet etmesi ya da kocasına ait tarlada ücretsiz işçi olarak çalışması ya da en iyi ihtimalle muhtaçlara yardım eden sivil toplum örgütlerinde çalışmasıdır.

Köylerden kentlere, kentlerden büyük şehirlere gidildiğinde bu bakış açısı biraz daha değişse de, buralarda da ekonomik yaşamda kadına çizilen roller; öğretmenlik, eczacılık, banka memureliği vb. ile kısıtlı kalmaktadır.

Oğluna iş kurmak için arsasını, arabasını satan babalar, kızlarının iş kurmasını hayal bile etmezler. Bunun yanı sıra toplumumuzun birçok kesiminde kadının çalışması uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle Anadolu'da ve hatta büyük şehirlerde eğitim hakkını elde etmiş kızlar dahi, okullarını bitirdiklerinde çalıştırılmamaktadırlar.

Kız çocukları ve aileler toplumun gelişmesine katkıda bulunmaları konusunda bilinçlendirilmelidirler. Bu nedenle kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri ve toplumda yarattıkları artı değer ile var olmaları yaşamsal önem taşımaktadır.

"Bir kadın değişirse bir ailenin değişeceği, bir aile değiştiğinde toplumun değişeceği" unutulmamalıdır. Kız çocuklarını ve ailelerini bilinçlendirmek de tek başına yeterli değildir, çalışmak isteyen kızlara iş fırsatları da yaratmak gerekmektedir. Çalışmaya başladıklarında kendilerine yönetici pozisyonlarını hedef göstermek ya da kendi işini kuracak girişimci ruhunu aşılamak uygun olacaktır. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, kız öğrencilerimize ülkemizdeki "girişimci / yönetici kadınların" varlığını ve başarılarını, yaşam öykülerini ve bu konumlara nasıl ulaştıklarını anlatmak ve rol modeli olarak sunmak faydalı olacaktır.

Projenin Genel Amacı
Türk toplumunda kadının sosyal-ekonomik-kültürel konumunu güçlendirmek üzere:

• Kadınları, erkekler ile fırsat eşitliğine sahip olmaları için ekonomik özgürlüklerine sahip olmaları yönünde bilinçlendirmek;

• Kadınlara, toplumdaki geride kalmış ve ezilmiş konumlarının arkasında yatan psikolojik nedenleri ve kadın-erkek fırsat eşitsizliğinin bir kader olmadığını anlatmak;

Projenin Hedefleri
• Programa katılan kız öğrencilerin program sonrasında kendi okullarında ve çevrelerinde bu bilinci yaymaları;

• Çalışmak isteyen kız öğrencilere İstanbul'daki orta ve büyük ölçekli kuruluşların süreçlerini tanıtmak ve iş fırsatları yaratmak;

• Küçük şehirlerde yetişmiş kız öğrencilere Türkiye'nin en büyük şehrini tanıtmak ve bu sayede vizyonlarını ve hayal güçlerini genişletmek;

• Programı tamamlayıp, yaşadıkları bölgelere geri dönen kız öğrencilere "koçluk" ve bireysel gelişim desteğini sürdürmek ve mezuniyet sonrasında iş yaşamı için yönlendirmek, onlara iş imkanları yaratmak;

• Programa katılan öğrencileri eğitimlerini tamamladıktan sonra iş hayatına atılmaları veya yüksek lisans eğitimlerine devam etmeleri konusunda bilinçlendirmek;

• Öğrencilerin öğrenimlerini tamamladıktan sonra da yabancı dil öğrenmeleri, sanatsal-kültürel becerileri edinmeleri ve bu faaliyetlere devam etmeleri, bu yönde çaba göstermeleri, kendi çevrelerindeki başka kız öğrencilerin programa katılanların deneyimlerinden etkilenerek "Ben Çalışmak İstiyorum" projesine başvurmaları.

“Bir kadın değişir, aile değişir, bir aile değişir, toplum değişir ” sloganıyla, ülkemizdeki kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmelerine yardımcı olmayı hedefledik.

İstanbul’da bulundukları bir ay boyunca kendilerine sosyal ve kültürel anlamda veli olan Avusturya Liseli mezunlarımız aracılığıyla, stajını başarıyla tamamlayan kız öğrencilerimize, iş hayatını ve kadının iş yaşamındaki rolünü aktarmayı ve yaşadıkları kentlere dönüşlerinde bu tecrübelerini kendi yaşamlarına ve kararlarına yansıtmaları için bir temel oluşturmayı umut ediyoruz.

“Ben Çalışmak İstiyorum”, Avusturya Liseliler Derneği Kadın Platformu’nun tescilli markasıdır. Önemli ve uzun soluklu bir sosyal sorumluluk projesi olarak, Anadolu üniversitelerinden gelecek daha fazla sayıda kız öğrenciye staj olanağı sağlamak üzere, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve benzer kurumlarla işbirliği yapılarak sürdürülecektir.

http://orbitserver2012/ald/content.asp?id=68