ÇALIŞMA GRUPLARI » Business Platform » Misyon ve Vizyon | AVUSTURYA LİSELİLER DERNEGİ

MİSYONUMUZ
Amacımız; Avusturya ile Türkiye arasında ekonomik, sosyal ve ticari ilişkilere katkı sağlamak, ekonomik alandaki gelişmeleri takip ederek güncel ekonomik gelişmeleri analiz etmek, işletmeler için gerekli ekonomik politikaları tartışan bir platform oluşturarak işbirliği imkanlarını araştırmak, akademik çalışmalara ve istihdama katkı sağlamak ve katılımcıları bilgilendirecek yayın, seminer ve konferanslar düzenlemektir.
 

VİZYONUMUZ
Bir sivil toplum kuruluşu olarak,  Türkiye’yi sosyal ve kültürel alanlarda Avusturya'da tanıtan ve lobi yapan  Avusturya Liseliler Derneği çatısı altında,  Türkiye-Avusturya arasında işbirliği geliştirmek, var olan ilişkileri güçlendirmek ve desteklemektir.

 

http://orbitserver2012/ald/content.asp?id=63