ÇALIŞMA GRUPLARI » ALD Kadın Platformu » ALD Kadın Platformu | AVUSTURYA LİSELİLER DERNEGİ


Kurucu Üyeler:  Prof. Dr. Deniz Bayrakdar ’77, Nilgün Pakkan ’77, Gül Gürer ’80, Tuğba Tokatlıoğlu Jabban ’80, Dilek Azizoğlu ’81, Fatma Kayıkçı ’81, Selma Akdoğan ’82, Aliye Atalay ’82, Gülin Algül ’83, Rennan Rit ‘75, Aydan Uğur '82, Meltem Kavcar Sırmalı '82, Zeynep İlkin Köklü '81, Nalan Kamil '77
 

Aktif Çalışma Grubu:
Aysın İzer ’65, Rennan Rit '75, Prof. Dr. Deniz Bayrakdar ’77, Nilgün Pakkan ’77, Zerrin Cev ’77,  Suzan Öztuncay ’79, Tuğba Tokatlıoğlu Jabban ’80, Dilek Azizoğlu ’81, Fatma Kayıkçı ’81, Aliye Atalay ’82, Gülin Algül ’83, Suzan Tana Alalu ‘83, Selda Alemdar ’84, İpek İşbitiren ’93, Didem Tüzün ‘00, Nurhan Polat '05

Avusturya Liseli üyelerimizin katılımı ile kadının ekonomiye katkısını, iş yaşamında aktif olmasını desteklemek üzere 2008 yılında 8 Mart'ta özgün projemizi hayata geçirdik: “Ben Çalışmak İstiyorum”

Özellikle Anadolu’da ve hatta büyük kentlerde kadının çalışmasının uygun bulunmadığı, bu nedenle kadınların aktif iş hayatına katılımlarının sınırlı olması gerçeğini değiştirmek ve çalışmak isteyenlere iş fırsatları yaratmak platformun hedefleri arasında bulunmaktadır.

Çalışma grubu, “Ben Çalışmak İstiyorum” projesinde 77’ mezunumuz Prof. Dr. Deniz Bayrakdar’ın başkanlığında Kadir Has Üniversitesi ile işbirliği yapmaktadır. Üniversite kanalıyla Anadolu’daki çeşitli üniversitelerle temas kurulmaktadır.

1 - 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 11. staj dönemimiz sonunda Doğu ve Güneydoğu illerindeki üniversitelerde öğrenim gören toplam 156 kız öğrenci 2008 yılından bu yana projemiz kapsamında İstanbul’da birer ay staj görerek iş hayatıyla tanışmış oldular.


http://orbitserver2012/ald/content.asp?id=67