KURUMSAL » Dernek Hakkında

Dernek Hakkında

Avusturya Liseliler Derneği (ALD), 1980 döneminde ülkemizde yaşanan gelişmeleri takiben tüm dernekler gibi faaliyetine son verip kapandıktan sonra, 1985 yılında tekrar kurulmuştur ve çalışmalarını bu tarih itibarıyla kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Avusturya Lisesi'nde okuyup mezun olan veya yalnızca belli bir dönem dahi bu kurumda okumuş olanların üye olabildikleri derneğimizin amacı, aynı eğitimi ve aynı kültürü almış olan Avusturya Liselileri bir çatı altında toplayarak, aramızdaki sosyal, kültürel ve hatta ticari ilişkileri en üst seviyelere getirmek şeklinde özetlenebilir. Bu ilişkilerin sağlanabilmesi için çok sayıda yöntem kullanılmakta, toplantılar, seminerler, geziler, yemek ve kokteyller düzenlenmekte, e-posta bültenleri ile üyeler haberdar edilmektedir.

ALD, Avusturya nezdinde de aktif bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışarak bu ülkedeki tanıtım faaliyetlerini Viyana'daki derneğimiz Sankt Georg's Absolventenverein Wien ile işbirliği içinde yürütmektedir. Ülkemizdeki Avusturya resmi makamları ile güçlü ilişkilerimiz her dönemde aynı yoğunlukta devam etmektedir.

ALD, yine Avusturya Lisesi mezunları tarafından kurulan Avusturya Liseliler Vakfı ile birçok konuda ve projede iş ve güç birliği yaparak vakfın projelerine destek olmaktadır.

Derneğimizin üye sayısı 2017 yılı sonu itibarıyla 2642 kişi olmuştur; bu sayı her geçen sene artmaktadır.

Üyelerimiz arasında toplumsal yaşantının değişik basamaklarında yer alan çok sayıda başarılı kişiler mevcuttur. Gerek sanayi-ticaret, gerek sanat-kültür ve gerekse akademik çevrelerde saygınlık kazanmış  birçok ünlü ve başarılı kişi Avusturya Liseli ve ALD üyesidir.

Ülkemizde yabancı dille eğitim veren yabancı okulların mezunları arasında en aktif örgütlenmeye sahip olan Avusturya Liseliler, 2005 yılından itibaren mülkiyeti kendilerine ait olan dernek merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek üye sayısını daha da arttırma ve güçlü bir topluluk oluşturma çabasındadırlar.

Bölümle ilgili diğer başlıklar

Copyright © 2019 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT